Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy oldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.

 Czirják Erika - Igazgató

Közelcze5 30 pedagógusként, tanító és tanárként eltöltött év tapasztalata alakította ki bennem a képet, hogy milyen is legyen ez most formálódó, személyiségét, arculatát, egyéniségét most kereső új iskola, melynek vezetésével megbíztak.
A jó iskola legfőbb mutatója: a boldog gyerek. Nincs szorongás a mindennapi megfeleléstől, nincs időre történő teljesítés. Nem a tananyag a fontos, a minél több ismerettel teletömni a kis fejeket; hiszen mérések szerint ezek 75%-a 5 éven belül eltűnik. Minden diákból azt kell kihozni, ami benne van.
A gyerek mindennapja élményekkel teli legyen! Ezek az élmények pozitív érzelmeket váltanak ki, amelyek által öröm a tanulás; melyek által jó iskolába járni, és ezáltal az eredmények is jobbak lesznek.
A legnagyobb figyelmet kapja minden gyerek! A gyerek érezze, hogy fontos: a tanító számára fontos az, amit tesz, amit kérdez, ahogyan érez, ahogyan viselkedik, beszél és gondolkodik. Mindig érezze a pedagógus szeretetét és gondoskodását, ez bizalommal és biztonsággal fogja eltölteni.
Ezek megvalósításán dolgozom.

Szalay Rcz Edina

 

Szalay-Rácz Edina igazgatóhelyettes 

Több évtizede foglalkozom gyermekekkel, ez a hivatásom. Magyar szakos tanári, drámapedagógusi és baptista hittantanári végzettségemet 15 évig a Nagysándor József Általános Iskolában kamatoztathattam, majd egy lakásotthon vezetőjeként volt alkalmam gyermekek és fiatalok életére hatással lennem. Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy lehetővé tette, hogy 2018 szeptemberétől a Talentum Baptista Általános Iskolában dolgozhatok. Magyar nyelvet és irodalmat, hittant tanítok a 4-5. osztályosoknak. Hívő emberként igyekszem Jézus akaratát minden szempontból megvalósítani: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket!” (Lukács 18:16)

 tn Kiss JnosKiss János Hitéleti igazgató

Szeretettel köszöntöm az Úr Jézus nevében!

Kiss János vagyok, a Debreceni Baptista Gyülekezet bízott meg, hogy Isten vezetését keresve az intézményeinek hitéletét szervezzem és irányítsam. 26 év pedagógusi pályát otthagyva, egy aktív lelkipásztori szolgálat mellett fogadtam el a felkérést. Feleségemmel 4 fiúgyermeket nevelünk, akik már a felsőoktatásban tanulnak. 25 éve hoztam meg életem legfontosabb döntését, és Krisztust választottam. Hogyan jutottam el idáig?

Fiatalemberként a családból hozott mintákat követve éltem a mindennapjaimat, és nem nagyon foglalkoztam lelki dolgokkal. Egy napon azonban rám terhelődött egy fontos kérdés: miért is élek valójában? Az élet tényleg csak annyi, hogy „dolgozom, hogy enni tudjak, és eszek, hogy újra dolgozni tudjak”? Elkezdtem keresni saját létezésem értelmét. Sok zsákutcából kellett visszafordulnom a kutatás során, de Isten kegyelméből a Bibliában megtaláltam a válaszokat: az emberi léttel kapcsolatos minden kérdésre megvan benne a megoldás.

Elindultam a felfedezés útján: a Bibliát tanulmányozva megismertem a teremtő Istent, akiben már tudok hinni, és személyes kapcsolatom lehet vele a Szentlélek által. Megértettem, hogy a bűn által Istentől elszakadt ember szívében miért tátong az űr, amely semmivel sem tölthető ki, csak a Megváltó szeretetével. Rácsodálkoztam erre a magát odaszánó felfoghatatlan szeretetre: Jézus Krisztus életét adta értem a Golgota keresztjén, hogy ne kelljen bűneim miatt elkárhoznom. Magára vállalta bűneim büntetésének terhét, hogy megmentsen az Isten ítéletétől, és üdvösséget adott. Minden ember életében ott van ez a teher, amely valójában a nyomasztó bizonytalanságunk oka.

Negyed évszázados szolgálatom alatt sokszor láttam Istent munkálkodni az emberek életében. Csodálhattam, hogy összetört életek kapnak új értelmet, sérült, megromlott kapcsolatok gyógyulnak meg, erőtlen, megvetett embereknek áll helyre az önbizalmuk, függőségektől szabadulnak meg lecsúszott életek. Lelkipásztori szolgálatom fontos célja, hogy rámutassak Jézusra, aki ma is hívja az élet értelmét kutató embert.

Kívánom életükre Isten gazdag áldását, és bízom a személyes találkozásban!

–Kiss János–

 

 sza

Szarkáné Farkas Anikó

Általános iskolai tanító


Mikor a középiskola végén pályát kellett választani, számomra egyértelműnek tűnt a döntés. Tanító szerettem volna lenni, gyerekeket tanítani, velük foglalkozni. Azóta eltelt jópár év és bár volt pár kitérő a pályámon, ez nem változott. Szeretek gyerekek között lenni, szeretek velük foglalkozni. Hálát adok Istennek, hogy ezt újra lehetővé tette számomra.

Tanítóként két dolgot tartok nagyon fontosnak: az első, hogy olyan biztos alapokat rakjunk le a gyermekek életében, melyre később bátran lehet építkezni. A másik, hogy megismerjük a gyerekeket és velük együtt ráébredjünk, mi az, amiben ők a legjobbak, amihez a legnagyobb tehetségük van. Szeretném segíteni őket abban, hogy ezt teljes mértékben kibontakoztathassák.

Hívő emberként pedig szeretném, ha a gyermekek megismernék Isten szeretetét, amellyel őket is szereti. Nem csak úgy, hogy beszélünk róla, hanem sokkal inkább megélve ezt előttük. Ez az, amiért imádkozom és amit igyekszem megtenni minden nap.

 

10590524 10203762257389791 7027587266918630647 n

 

Kurucz Ildikó 

Általános iskolai tanító

Egy idézettel szeretnék bemutatkozni:
„…Folyvást kincseket keresek: új lehetőségeket tanítványaim képességeinek kibontakoztatására, és szüntelenül kutatom a tehetséget, mely néha saját maga ellenségeként elzárkózik. A legszerencsésebb vagyok minden dolgozó közül. Az orvos egy varázslatos pillanatban életet segíthet a világra. Nekem megadatott, hogy naponta láthassam, mint születik újjá ez az élet kérdések, eszmék és barátságok révén. Az építész tudja, hogy amit gonddal épít, talán évszázadokra megmarad. A tanár tudja, hogy amit szeretettel és tisztességgel épít, az örökre megmarad.
Harcos vagyok, naponta küzdök a csüggedés, félelem, kényelmesség, előítélet, tudatlanság és közöny ellen. Ám hatalmas szövetségesek segítenek: az értelem, a tudásszomj, a szülői támogatás, az eredetiség, az alkotókészség, a hit, a szeretet és a derű mind-mind zászlóm alá sereglenek. Ki másnak is mondhatnék köszönetet a csodálatos életért, mely osztályrészemül jutott, mint a szülőknek. Az ő jóvoltukból ért az a megtiszteltetés, hogy rám bízták a legnagyobb örök értéket, melyet létre hoztak: a gyermekeiket. Múltam tehát emlékekben gazdag, jelenem pedig erőpróbákban, kalandokban és vidámságban bővelkedik, hiszen napjaimat a jövővel tölthetem.
Pedagógus vagyok... És mindennap hálát adok Istennek ezért."
John W. Schlatter

pm

 

 

Lővey-Póor Mirjam

Általános iskolai tanító

Keresztyén családba születtem ezért korán megismertem Jézus Krisztust, és személyes Megváltómmá fogadtam.
A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában érettségiztem, majd a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán diplomáztam tanító – hitoktató szakon.
Hálás vagyok Istennek, hogy 6 évig taníthattam a Rózsai Tivadar Általános Iskolában, ahol sok tapasztalatot szerezhettem.
Nagyon szeretek kézműveskedni, túrázni, énekelni és gyermekekkel foglalkozni.
„Tanítsd a gyermeket a neki megfelelő módon, ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” Példabeszédek 22, 6
Igyekszek megtalálni minden gyermekhez a neki megfelelő módot, hogy így tudjam tanítani őket és megismertetni velük Jézust.

 

szavane emese 1

 

Száváné Török Emese

Általános iskolai tanító

Nagycsaládos anyukaként "későn" kezdtem a tanítást. A saját gyermekeinkkel való tapasztalatszerzés pont ezért naponta segítségemre van a munkámban.
Óriási dolognak tartom, hogy a mai világban létrejöhetett ez az iskola, ahol a gyerekeknek az oktatás-nevelés mellett Isten szeretetéről is beszélhetünk. Számomra nagyon fontos, hogy ne csak vasárnapi élmény legyen a hitélet, hanem valódi életmód. Ezt igyekszem bemutatni tanítványaimnak, megélni előttük a hitemet.
Hiszem, hogy amíg Isten ezen a területen akar látni, addig erőt és bölcsességet is ad a mindennapokhoz.

tn Emilia   

  Magyarné Nagy Emilia

Általános iskolai tanító

 

 

tn Editke

 

Kecskeméti Edit

Általános iskolai tanító

 tn Noemi uj

Csernaburczky Noémi 

Angol és természetismeret szakos tanító.

 Csernaburczky Gyula

Csernaburczky Gyula

Testnevelés szakos tanító, edző

tn Dani

Kiss Dániel

Testnevelés, Történelem szakos tanár

Tth Zsuzsa

 

Tóth Zsuzsa 

Általános iskolai tanító

 tn Simonn Katona Tmea

Simonné Katona Tímea

Református hitoktató

Simonné Katona Tímea vagyok. 2003-ban végeztem a debreceni Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán, Tanító-Hitoktató szakon, valamint napközis nevelőként és történelem szakon, melyet 5-6. osztályokban taníthatok. 1996-ban elvégeztem még a Kántorképző tanfolyamot is, melyről oklevelet szereztem. Diplomám megszerzése után, 2003-2005-ig Hajdúbagoson végeztem szolgálatot, Hitoktató-Kántorként. 2005-ben Hajdúnánásra kerültem az ottani Református Általános Iskolába, ahol főállású tanító-hitoktatóként taníthattam 3 évig. 2008-ban első gyermekem megszületése után másfél évig otthon voltam, majd utána a debreceni Kistemplomnál kaptam szolgálati lehetőséget, ahol Óvodában és Iskolában oktathattam a református Hittant. Jelenleg immár második éve a Monostorpályi Református Egyházközségnél és a debreceni Tégláskerti Missziói Egyházközségnél vagyok Hitoktató. Istennek legyen hála, hogy a Talentum Baptista Általános Iskola Pedagógusa lehetek. Bízom benne, hogy jó munkát végzek a gyermekek között. Én megpróbálok mindent a legjobban csinálni, de tudjuk, hogy jó munkát csak úgy lehet végezni, hogyha Isten áll mögöttünk és segít nekünk a mindennapi feladatokat elvégezni.

tn L Timi

 

Bálegáné Laczkó Timea

Református hitoktató

tn Reni

 

Pálosiné Ugray Renáta

Baptista hitoktató

tn Pista

 

Tóth István

Technika tanár

 

tn N Aniko

 

Nagy Anikó

Matematika, Rajz szakos tanár

tn Amanda

 

Amanda Jon Good

Angol nyelvi lektor

tn Sz Erika

 

Szabó Erika

Angol szakos tanár

Viktoria

 

Szente-Varga Viktória

Angol szakos tanár

 Zsanett

Andrési Zsanett

Földrajz, Biológia szakos tanár

 

man 117 

Krisztné Szilágyi Noémi

 Gyógypedagógus.

tn Jozsef

Győri József

Fizika tanár

tn Sz Andrea

 

Szabó Andrea Erzsébet

Kémia szakos tanár

 tn Brigi

Kádárné Tóth Brigitta

Fejlesztő pedagógus

Horogh Enik iskolatitkr

 

Horgh Enikő iskolatitkár

Gyermekkoromban határozottan tudtam, mi leszek, ha nagy leszek: vagy orvos, vagy fodrász, vagy tanító. Később kiderült, nem bírom annyira a vért, fodrászból akkoriban sok volt, így 2007-ben kiléptem a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola kapuján friss diplomás tanítóként. Két és fél évig pedagógiai asszisztens voltam az iskolában, közfoglalkoztatásban. 2018. szeptemberében lettem iskolatitkár. Egy kicsit adminisztrálok, egy kicsit a gyerekekkel vagyok, egy kicsit tanítok, és nagyon sokat segítek. Örömmel és szeretettel...

 

tn Karoly 

Márton Károly

Informatikus, informatika tanár.

Református családban nőttem fel. Nagypapám református lelkész volt. 2006-ban diplomáztam Nyíregyházán a Bessenyei György Tanárképző Főiskjola informatika szakán. Utána a felnőttoktatásban dolgoztam. Mottóm az élethosszig tartó tanulás, mivel az informatika olyan terület, ami folyamatosan fejlődik.

tn segitokKalóné Pogácsás Andrea Segítő

Vékonyné Rácz Judit Segítő

Rózsa-Kiss Zsuzsanna Segítő

Farkas Dóra Segítő


 

 orosz evi

Oroszné Évike
Karvezető

 

eniko

 Ördögné Fülöp Enikő

tn Magdika

Simon Magdolna

 

tn S Karoly

Simon Károly

 

tn Evike

Apai Józsefné

 

Attila 

Záhonyi Attila

 

1%

1szazalekTegyünk közösen az iskoláért!
 
Ajánlja fel adója 1%-át, amellyel ön is hozzájárul iskolánk fejlesztéséhez!
Öt Talentum Közhasznú Alapítvány: 19122737-1-09
Magyarországi Baptista Egyház 0286
 
Köszönjük.
Az iskola kisdiákjai és tanítói

 

Környezetvédelem

kornyezet

Támogatás

kpmsft-Education8Kérjük, támogassa iskolánkat az alábbi számlaszámon!

Kedvezményezett: Debreceni Baptista Gyülekezet 

Számlaszám: OTP 11738008-20877620
Közlemény: Talentum Baptista Általános Iskola